Cartea vedeniilor

sanctuarul coperta 1

Descarcă

"Cum se mistuie sufletul în starea de creaţie? Ce se întâmplă în sufletul creatorului după ieşirea din viaţa aceasta? Căror legi şi căror dorinţe se supune acum, în imensitatea tărâmului nevăzut? Cum devine sufletul său nemărginit în nemărginirea fiinţială copleşitoare? Ce se întâmplă acolo cu sufletele copiilor nenăscuţi? – Fiindcă un suflet face mai mult decât toată arta.

Cine-a avut suflet drag trecut dincolo a primit o chemare: aceea de a simţi transcendentul. Cel ce-o urmează ar putea afla că între viaţă şi moarte nu există sens unic, ci lumea de dincolo configurează lumea de-aici: suflete de creatori nevăzuţi ne plăsmuiesc prezentul, fiinţa, chemările, ne mijlocesc inspiraţia. Duhul adie ambele lumi, şi ele îşi iau fiinţa din una şi aceeaşi străbatere. Şi când îi survine înfiorarea neaşteptată, răscolitor, peste trupul întreg, cel ce o pătimeşte crede că Împărăţia lui Dumnezeu nu este altceva decât aceasta."

Mihai M.S. Maxim